bedrijfslogo

ARCHITECT4U hecht veel waarde aan het up-to-date houden van haar kennisniveau.
Tijdens het ontwerpproces komen alle aspecten van het bouwen aan de orde. Deze worden ieder afzonderlijk op actuele inzichten en prijs/kwaliteit getoetst binnen de context van het ontwerpmodel. Daarmee wordt er alles aan gedaan om een zo hoog mogelijk kwaliteitsrendement te halen uit het beschikbare budget.

Architect - 4 - u is ook: de 4 hoofdpijlers die de bouwkwaliteit moeten dragen: functionaliteit ; degelijkheid ; schoonheid en duurzaamheid.
De eerste drie refereren aan de klassieken zoals Vitruvius (~ 50 jaar v. Chr.: utilitas, firmitas, venustas ); de vierde is van fundamenteel belang geworden in de huidige samenleving.
Vervolgens zijn er de specifieke kwaliteitseisen die u wenst te stellen en tenslotte de kennis en vaardigheid die men van een architect mag verwachten om daarin structuur, samenhang en allesomvattende of intrinsieke kwaliteit aan te brengen!

veiligheidsbewaking Oldebroek
BBT-legering Wezepbrandweer Oldebroekbrandweer Oldebroek, materiaal en kleurbrandweer Oldebroek, ontwerpschetsenveiligheidsbewaking Oldebroekuitbreiding clubgebouw voetbalvereniging Apeldoorn