bedrijfslogo

ARCHITECT4U ziet ontwerpen als een richting- en vormzoekend, steeds terug­koppelend interactief proces, samen met de opdrachtgever, gebruikers en specialisten.
Tijdens dat proces verandert het ontwerp­model geleidelijk van inhoud en vorm totdat op enig moment de opdrachtgever overtuigd is van het best denkbare en/of haalbare.

In een maatschappij waarin onze leefwereld steeds complexer wordt, vraagt elk plan om empathie, maatwerk en voldoende tijdsruimte binnen een afgewogen ontwerpstrategie die:

  • in staat is greep te krijgen op de specifieke achtergrond, werkelijkheid en behoeften van opdrachtgever en gebruikers
  • met 'alles' rekening houdt
  • tegenstrijdige belangen,wetten en regels weet te verbinden tot iets waardevol nieuws
  • alert blijft op prijs/kwaliteit, maakbaarheid en details
  • zich wapent tegen mogelijke uitvoeringsperikelen.
huisvesting officieren Hilversum, hoofdentree
huisvesting officieren Hilversum, hoofdentreehuisvesting officieren Hilversumhuisvesting officieren Nw. Milligen, ontwerpschetshuisvesting officieren Oirschot, ontwerpschetsinrichtingsplan nieuw woongebied 't HardeBBT legering Ermelo