bedrijfslogo

ARCHITECT4U hecht veel waarde aan het up-to-date houden van haar kennisniveau.
Tijdens het ontwerpproces komen alle aspecten van het bouwen aan de orde. Deze worden ieder afzonderlijk op actuele inzichten en prijs/kwaliteit getoetst binnen de context van het ontwerpmodel. Daarmee wordt er alles aan gedaan om een zo hoog mogelijk kwaliteitsrendement te halen uit het beschikbare budget.

Architect - 4 - u is ook: de 4 hoofdpijlers die de bouwkwaliteit moeten dragen: functionaliteit ; degelijkheid ; schoonheid en duurzaamheid.
De eerste drie refereren aan de klassieken zoals Vitruvius (~ 50 jaar v. Chr.: utilitas, firmitas, venustas ); de vierde is van fundamenteel belang geworden in de huidige samenleving.
Vervolgens zijn er de specifieke kwaliteitseisen die u wenst te stellen en tenslotte de kennis en vaardigheid die men van een architect mag verwachten om daarin structuur, samenhang en allesomvattende of intrinsieke kwaliteit aan te brengen!

BBT-legering Wezep
BBT-legering Wezepbrandweer Oldebroekbrandweer Oldebroek, materiaal en kleurbrandweer Oldebroek, ontwerpschetsenveiligheidsbewaking Oldebroekuitbreiding clubgebouw voetbalvereniging Apeldoorn