bedrijfslogo

ARCHITECT4U bereidt zich voor op de uitvoering met een team van specialisten.
Daarvan maken, naast een architect, tenminste deel uit een constructeur, een installateur en een bouwkostendeskundige. Deze worden bij voorkeur zo vroeg mogelijk bij het ontwerpproces en de besluitvorming betrokken.

Tijdens de planontwikkeling met opdracht­gever en gebruikers worden op een ander spoor met specialisten concepten gemaakt die betrekking hebben op technische uitvoerbaarheid, duurzaamheid, energiebesparing en kostenconsequenties. Opdrachtgever, architect en adviseurs maken in overleg stap-voor-stap de keuzes zodat vorm, techniek en kostprijs integraal op elkaar kunnen worden afgestemd en tenslotte uitgewerkt middels technische tekeningen en bestek. Daarna kan er verantwoord een aannemer worden gekozen. Tot en met de oplevering blijft de architect op ieder moment aanspreekbaar.

museum Stroe, ontwerpschets
winkel met woning daarboven Apeldoorn3x woning ( verdieping ) met bedrijfsruimte begane grond Apeldoornwoonhuis Harderwijkwoonhuis Meppelwoonhuis Elburg, begane grondmuseum Stroe, ontwerpschets